Жобаларды басқару

  • жұмыстарды толық көлемде, мәлімделген мерзімде сәтті аяқтау;
  • инвестицияларды мақсатты пайдалану;
  • барлық жұмыс сапасының жоғары деңгейі;
  • жобаның бөлінген бюджетке нақты сәйкестігі;
  • барлық тапсырмалардың орындалуын бақылау,
  • тәуекелдерді азайту.